Mehedinti - Locuri de vizitat, atracții si obiective turistice

Județul Mehedinți este situat în sud-vestul României, pe malul stâng al Dunării în punctul de ieșire din defileu. Podul Hidroelectric și Sistemul de Navigație Porțile de Fier a scurtat distanțele rutiere dintre Drobeta-Turnu Severin și diverse orașe europene.

Terenul județului, alcătuit din munți, platouri și câmpii, are forma unui amfiteatru cu trepte care coboară dinspre nord-vest spre sud-est.

 

Descoperă cultura și tradițiile judetului Mehedinti: Turism și experiențe autentice

 

Nivelul cel mai înalt din nord-vest este alcătuit din munții Mehedinți și Cernei, nivelul mediu cuprinde platoul Mehedinți, dealurile Motrul și câmpia înaltă a Bălăciței, iar nivelul cel mai de jos, câmpia Blahniței, este alcătuit în mare parte din Terasele Dunării și văile largi ale râurilor Drina și Blahnița.

Prezența depresiunilor precum Baia de AramăComănești-Halânga, văi largi, precum și depresiunea subcarpatică a Topolniței asigură condiții de locuit și de transport, chiar și în zonele înalte ale județului.

Clima județului Mehedinți este temperat-continentală cu influențe mediteraneene în zona Cazanele și municipiul Drobeta Turnu Severin. Cel mai important curs de apă este fluviul Dunărea, care servește drept graniță naturală a județului pe o lungime de 192 km.

Mehedinti: un județ plin de frumusețe, diversitate culturală, legende și peisaje spectaculoase

 

Pe teritoriul județului Mehedinți se varsă în Dunăre râurile CernaBahnaTopolnițaBlahnița și Drincea. În partea de nord-est a județului se află bazinul râului Motru cu afluenții săi, râurile Coșuștea și Hușnița.

Cele mai importante resurse subterane sunt cărbunele, azbestul, bentonita, calcarul, ardezia, nisipul și apele sulfuroase. Varietatea formelor de relief asigură o structură echilibrată a utilizării terenului în județ. Datorită poziționării sale geografice pe malul Dunării, județul Mehedinți a avut o istorie bogată în comerț și transport maritim, în special pentru mărfuri.

Rețeaua de transport rutier are o lungime de 1856 km, din care 374 km sunt autostrăzi naționale și europene. Serviciile poștale și de telecomunicații au început în 1862 și au crescut în ultimii ani. Serviciile comerciale și publice, menite să răspundă nevoilor tot mai mari ale populației, au cunoscut și ele o creștere semnificativă în ultimii ani.

Din punct de vedere economic, județul are capacități de producție semnificative în domeniile construcțiilor navale, vagoanelor, prelucrarea lemnului, producția de produse anorganice, fabricarea mobilei, celuloza și hârtie, producția textilă, industria alimentară, extracția cărbunelui și producția de energie electrică (hidro și termică).

Vizitează obiective turistice de top in Mehedinti: Ghid complet pentru călătorii

Destinații de basm în Mehedinti: Turism, atracții, tradiții și cultură

No post found