Călărași - Locuri de vizitat, atracții si obiective turistice

Județul Călărași se află în sud-estul României, fiind situat pe cursul Dunării și al brațului Borcea. Acesta este traversat de paralela 44020′ latitudine nordică și meridianul 270 de longitudine estică, ocupând o parte din Câmpia Munteniei.

Regiunea din sud-estul județului Călărași, zona Luncii Dunării, este caracterizată de un climat specific, cu veri mai calde și ierni mai blânde comparativ cu restul câmpiei. Sistemul hidrografic se compune din două bazine hidrografice, Dunărea și Argeșul, precum și un subbazin, Mostiștea. Fluviul Dunărea delimitează teritoriul județului în sud și sud-est, împărțindu-se în două brațe, Borcea și Dunărea Veche, care formează între ele Balta Ialomiței.

 

Descoperă cultura și tradițiile judetului Călărași: Turism și experiențe autentice

 

Relieful judetului este caracterizat prin câmpie, lunci si balti, fiind împărțit în patru zone mari: Câmpia Bărăganului Mostiştei, Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnazului și Lunca Dunării. Clima este temperat-continentală cu veri fierbinți și ierni reci, datorită uniformității reliefului.

Județul este traversat de câteva râuri, unul dintre ele fiind Argeșul care străbate zona de sud-vest a județului pe o lungime de 37 km, se varsă în Dunăre în apropierea orașului Oltenița după confluența cu Dâmbovița, în dreptul orașului Budești. Există și alte râuri mici care au izvoare în câmpie și care parcurg teritoriul județului cum ar fi Valea Berza, Furciturii, Cucuveanu, Vânăta, Argova, Câlnău, Colceag, Milotina, Rasa, Jegălia, Belciugatele, acestea au mici acumulări de apă permanente care sunt amenajate pentru pescuit.

Călărași: un județ plin de frumusețe, diversitate culturală, legende și peisaje spectaculoase

 

Vegetație forestieră care ocupă 4,4% din suprafața sa, formată din specii precum plop euro-american, salcâm, stejar brumăriu, salcie albă, frasin de câmp, stejar peduncular, ulm, tei și arțar tătăresc. Fauna include specii de animale de interes cinegetic, cum ar fi mistrețul, căpriorul, fazanul, iepurele și vulpea. Pe bălți și lacuri se găsesc rața și gâsca sălbatică. Dințre speciile de pești care trăiesc în lacurile și bălțile din zonă se numără carasul, crapul, plătica, bibanul, șalăul și știuca, iar în apele Dunării și Borcei se găsesc somnul, sturionii și scrumbia de Dunăre.

 

Resurse si bogatii naturale a județului Călăraşi

 

Județul Călărași are o mare cantitate de acumulări de apă, care sunt utilizate pentru a atenua inundațiile, irigarea și piscicultura. Acestea au un volum constant de apă de aproximativ 580 milioane mc, incluzând Iezer-Mostiștea, Frăsinet, Gălățui, Gurbănești, Fundulea și Măriuța. Principala resursă naturală a județului sunt terenurile agricole, care ocupă 84% din suprafața județului, cu soluri fertile, majoritatea fiind soluri cernoziomice și aluvionare, care permit practicarea agriculturii cu producție predominată de cereale.

Vizitează obiective turistice de top in Călărași: Ghid complet pentru călătorii

Destinații de basm în Călărași: Turism, atracții, tradiții și cultură

No post found